Denbighshire primaries

Back

List of schools that have signed up to Denbighshire Primaries Maths Week. (last updated  6/6/13)

Total number of schools so far = 24                                      Total number of students so far = 1382

Cefn Meiriadog
Christ Church  CP
Gellifor
Melyd
Trefnant
Ysgol Bodnant
Ysgol Bro Famau
Ysgol Caer Drewyn
Ysgol Carrog
Ysgol Clocaenog
Ysgol Dewi Sant
Ysgol Dyffryn Lal
Ysgol Esgob Morgan
Ysgol Gymraeg y Gwernant
Ysgol Hiraddug
Ysgol Pen Barras
Ysgol Penmorfa
Ysgol Pentrecelyn
Ysgol Tir Morfa
Ysgol Tremeirchion
Ysgol Twm O’r Nant
Ysgol y Castell
Ysgol y Faenol
Ysgol y Llys

 

 

 


 

Back